Onze werkwijze

Wanneer een werknemer 16 dagen eerder terugkeert naar zijn of haar werk, dan zijn de kosten voor deelname aan het programma van 2.0 Vitaal gecompenseerd.

Zorgwinst

Als bedrijf ben je ook verantwoordelijk voor de vitaliteit van je werknemers. Of dat nu vanuit een preventiegedachte is of vanuit ondersteuning bij ziekte of uitval. Vanuit 2.0 vitaal bieden wij programma’s die je als werkgever daarbij ondersteunen. De winst zit daarbij in meerdere opzichten. Allereerst in de relatie naar de werknemer, waarmee op een serieuze en betrokken manier werk wordt gemaakt van de gezondheid van de werknemer. Daarnaast is ook het kostenaspect van belang.

In de praktijk
Een werknemer is gemiddeld na 12 tot 18 weken weer werkfit, duurzaam hersteld en heeft inzicht in eigen gedragspatronen. De werkgever bespaart op de doorbetaling van de loonkosten met een gemiddelde van 30.000,- per uitgevallen medewerker wanneer wij op tijd worden ingezet. Zo’n 83% van onze klanten is 5 tot 6 maanden eerder dan de gemiddelde burn-out duurt weer vol energie aan het werk. Ook kan de aanpak van 2.0 Vitaal uitval juist voorkomen wanneer deze bij de eerste signalen van overspannenheid wordt ingezet.

Onze programma's

Wij zijn powered by BioCheck, een medisch gevalideerd programma.