Een gezonde ademhaling begint met een duurzame gedragsverandering

Ademhalen doen we allemaal op elk moment van de dag. Normaal gesproken gaat ademhalen vanzelf en hoeven we daar niet over na te denken. Een normale en gezonde ademfrequentie ligt ongeveer tussen de 9 en 12 keer in- en uitademen per minuut.

De ademfrequentie varieert gedurende de hele dag. Op sommige momenten van de dag is de ademhaling iets lager, wanneer je bijvoorbeeld ontspannen bent. Het kan ook voorkomen dat de ademhaling omhoog gaat.

Dit komt bijvoorbeeld voor bij lichamelijke inspanning zoals sporten of een stukje wandelen. Je merkt dan dat het hart sneller gaat kloppen en de ademhaling stijgt. Dit zijn normale responses van het lichaam op lichamelijke inspanning.

Gezonde Ademhaling

Wat is hyperventilatie?

Het kan ook voorkomen dat de ademhaling is verhoogd zonder lichamelijke inspanning. Dit wordt hyperventilatie genoemd en kan voorkomen op momenten wanneer er veel spanning of stress wordt ervaren. Hyperventilatie komt voor in twee verschillende vormen, acute hyperventilatie en chronische hyperventilatie.

Acute Hyperventilatie Symptomen

Acute hyperventilatie

Acute hyperventilatie is duidelijk waarneembaar en meestal van korte duur. Deze vorm van hyperventileren is te herkennen aan een versnelde ademhaling en een verhoogde hartslag.

Andere veel voorkomende symptomen zijn een benauwd gevoel, druk op de borst, hartkloppingen, hoofdpijn, zweten en misselijkheid. Acute hyperventilatie wordt veroorzaakt door spanning of angst maar kan snel opgelost worden door bijvoorbeeld te ademen in een plastic zakje.

Chronische hyperventilatie

In tegenstelling tot acute hyperventilatie is chronische hyperventilatie veel minder duidelijk waarneembaar. Deze vorm van hyperventilatie wordt meestal ook veroorzaakt door spanning en stress, maar chronische hyperventilatie houdt voor een langere periode aan.

Oorzaak van chronische hyperventilatie

Zoals eerder genoemd ontstaat chronische hyperventilatie in een periode met veel stress of spanning. Door deze stress of spanning komt het lichaam in een staat van inspanning zonder dat u zelf lichamelijk actief bent. Het kan het zijn dat het hart sneller gaat kloppen en de ademhaling sneller en dieper wordt.

Hierdoor ontstaat een verkeerd ademhalingspatroon. Dit verkeerde ademhalingspatroon kan ervoor zorgen dat er per ademhaling te veel CO2 wordt uitgeademd. Het CO2-gehalte in het lichaam wordt daardoor te laag en dit kan leiden tot klachten.

Klachten bij chronische hyperventilatie

De klachten en de ernst van de klachten die worden ervaren door chronische hyperventilatie kunnen verschillen per persoon. Deze klachten kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn.

Veelvoorkomende lichamelijke klachten zijn: duizeligheid, hoofdpijn, tintelingen en hartkloppingen. Daarnaast komen ook vermoeidheid, spierpijn en verminderde sportprestaties vaak voor.

Psychische klachten bij chronisch hyperventileren kunnen stemmingsveranderingen zijn, moeite hebben met slapen of doorslapen, lusteloosheid en moeite met concentreren.

Chronische Hyperventilatie

Behandeling voor chronische hyperventilatie

Het behandelen van chronische hyperventilatie is helaas niet gemakkelijk. De behandeling gaat namelijk gepaard met een duurzame gedragsverandering. Chronisch hyperventileren is een ademhalingspatroon wat doorbroken moet worden en een patroon doorbreken kost tijd. Door middel van ademtherapie is chronische hyperventilatie goed te behandelen.

Wat is ademtherapie?

Het doel van ademtherapie is om het normale en ontspannen ademhalingspatroon te herstellen en uw ademhaling te leren beheersen en beïnvloeden. Dit wordt gedaan door middel van ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Tijdens de behandeling leert u het hyperventileren herkennen en krijgt u handvatten om in het dagelijks leven zelf goed met het hyperventileren om te gaan. Daarnaast leert u welke factoren invloed hebben op het hyperventileren en hoe u deze factoren zelf kunt beïnvloeden.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over chronische hyperventilatie of ademtherapie? Of heeft u klachten en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag om uw ademhaling weer onder controle te krijgen en u te helpen met een betere gezondheid.

Wie zijn wij?

Wij zijn 2.0 Vitaal! We richten ons op het terugkrijgen van de balans tussen lichaam en geest met behulp van programma’s waarin we sport, rust & herstel, voeding en mindset combineren. Dit doen wij met een methode die wetenschappelijk is bewezen.
Wij helpen mensen weer vitaal te worden!

Hulp bij chronische hyperventilatie