Stress en de invloed van ademhaling

Wij helpen u graag wanneer u te snel ademt door teveel stress

Wij helpen u graag wanneer u te snel ademt door teveel stress

Iedereen heeft weleens last van stress, maar wat als de stress aanhoudt? Dat kan leiden tot een verscheidenheid aan klachten. Eén van de klachten die een gevolg is van stress is te snel ademen. Andersom, kan te snel ademen ook stress veroorzaken.

Te veel ademen wordt ook wel hyperventileren genoemd. Dit kan, net als stress, acuut zijn, maar ook chronisch. Met dit artikel hopen we u meer duidelijkheid te geven over de stress, de gevolgen hiervan en wat wij voor u kunnen betekenen.

Stress en de invloed van ademhaling

Stress en de invloed van ademhaling

Stress is een gevoel dat iedereen anders kan ervaren. Dezelfde gebeurtenissen laten namelijk niet iedereen stress ervaren. Iedereen ervaart een zekere mate van spanning of druk bij stress.

Er ligt een grote last op uw schouders, waarschijnlijk door hoge eisen van uzelf of buitenaf. Gezonde stress is meestal niet erg, maar het is belangrijk dat het niet meer wordt dan dat.

Tijdelijke stress helpt u presenteren, maar chronische stress zorgt voor klachten. Wanneer de stress aanhoudt, dan worden allerlei systemen zoals bijvoorbeeld de ademhaling hierdoor beïnvloed.

Door de stress versneld de ademhaling, maar tegelijkertijd is een snellere ademhaling ook een veroorzaker van stress. Er ontstaat dus een vicieuze cirkel. Vaak mondt het snellere ademen dan uit in (chronische) hyperventilatie.

Chronische hyperventilatie

Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie betekent letterlijk te veel ademen, waardoor u te veel koolzuurgas (CO2) uitademt. De hoeveelheid zuurstof blijft wel gelijk. Hierdoor verandert de zuurgraad in uw lichaam.

Het lichaam probeert zich aan te passen aan het tekort aan koolzuurgas, wat voor klachten zorgt. De klachten zijn afhankelijk van of u last heeft van acute of chronische hyperventilatie. De oorzaak van hyperventilatie is vaak langdurige spanning of stress.

Acute hyperventilatie

Bij acute hyperventilatie heeft u last van een hyperventilatie aanval. Dit kan voelen als paniekaanval en kan erg beangstigend zijn. Deze aanval maakt u bewust mee en is zichtbaar.

Bij acute hyperventilatie vernauwen de bloedvaten in de hersenen en wordt het sympathische zenuwstelsel geprikkeld, waardoor u in een vecht of vlucht toestand terechtkomt.

Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, hartkloppingen, zweten, duizeligheid en druk op de borst. Acute hyperventilatie is vaak van korte duur en heeft weinig lange termijn effect op het lichaam.

Chronische hyperventilatie

Chronische hyperventilatie is een vorm van hyperventileren die minder goed waarneembaar is.

Toch zorgt chronisch hyperventileren voor veel lichamelijke en psychische klachten, zoals vermoeidheid, slapeloosheid, onrustig zijn, depressie en concentratiestoornissen. De oorzaak van chronische hyperventilatie is vaak stress. Meer precies een verstoring van de balans tussen het sympathische en parasympatische zenuwstelsel.

U kunt dit ongeveer vergelijken als een verstoorde verhouding tussen de rem (parasympatisch) en het gaspedaal (sympathisch). Doordat het lichaam te actief is, zijn allerlei processen ontregeld zoals bijvoorbeeld de ademhaling.

Omdat de snelle ademhaling vervolgens deze activiteit mede in stand houdt, is het belangrijk om rustiger te ademen om zo de sympathische activiteit (het gaspedaal) wat te verminderen zodat het lichaam tot rust kan komen.

Wat voor behandeling kan helpen?

In dit artikel wordt stress als oorzaak van te snel ademen (hyperventileren) besproken. Bij chronische hyperventilatie is het niet eenvoudig om het ademhalingspatroon aan te passen.

Om dit aan te passen, zult u op een duurzame manier ander gedrag moeten gaan vertonen. Dit kan niet in een zomaar even bewerkstelligt worden. Chronische hyperventilatie is echter wel te genezen met de juiste zorg. Die zorg is gericht op duurzame gedragsverandering zodat het lichaam de kans krijgt om tot rust te komen.

We kijken naar welke factoren van invloed zijn op uw stressniveau en onderzoeken hoe de versnelde ademhaling is ontstaan. Bovendien kan stress verlaagd worden met de juiste ademhaling dus we gaan aan de slag met oefeningen om de ademhaling rustiger te maken en de stressniveaus te laten dalen.

Ademtherapie bij 2.0 Vitaal

Ademtherapie wordt gebruikt bij het verhelpen van stress en/of acute en chronische hyperventilatie. Met ademtherapie wordt de gezonde normale en ontspannen ademhaling hersteld. Wij gebruiken hiervoor ademhalings- en ontspanningsoefeningen. U leert momenten van stress en hyperventileren te herkennen en zelf op te lossen.

Een belangrijk kenmerk van onze zorg, is dat wij deze op meerdere pijlers baseren.  We kijken niet alleen naar ademhalingsoefeningen, maar ook naar de lichamelijke conditie en mindset. Want juist de combinatie van deze zaken, zorgt voor resultaat!

Het is erg lastig om duurzaam ander gedrag te ontwikkelen. Ik heb hier veel ervaring mee. We richten ons op het terugkrijgen van de balans tussen lichaam en geest waarbij we verschillende disciplines combineren. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over chronische hyperventilatie of ademtherapie? Of heeft u klachten en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag om uw ademhaling weer onder controle te krijgen en u te helpen met een betere gezondheid.

Wie zijn wij?

Wij zijn 2.0 Vitaal! We richten ons op het terugkrijgen van de balans tussen lichaam en geest met behulp van programma’s waarin we sport, rust & herstel, voeding en mindset combineren. Dit doen wij met een methode die wetenschappelijk is bewezen.
Wij helpen mensen weer vitaal te worden!

Hulp bij chronische hyperventilatie

Gezonde Ademhaling

Een gezonde ademhaling begint met een duurzame gedragsverandering

Een gezonde ademhaling begint met een duurzame gedragsverandering

Ademhalen doen we allemaal op elk moment van de dag. Normaal gesproken gaat ademhalen vanzelf en hoeven we daar niet over na te denken. Een normale en gezonde ademfrequentie ligt ongeveer tussen de 9 en 12 keer in- en uitademen per minuut.

De ademfrequentie varieert gedurende de hele dag. Op sommige momenten van de dag is de ademhaling iets lager, wanneer je bijvoorbeeld ontspannen bent. Het kan ook voorkomen dat de ademhaling omhoog gaat.

Dit komt bijvoorbeeld voor bij lichamelijke inspanning zoals sporten of een stukje wandelen. Je merkt dan dat het hart sneller gaat kloppen en de ademhaling stijgt. Dit zijn normale responses van het lichaam op lichamelijke inspanning.

Gezonde Ademhaling

Wat is hyperventilatie?

Het kan ook voorkomen dat de ademhaling is verhoogd zonder lichamelijke inspanning. Dit wordt hyperventilatie genoemd en kan voorkomen op momenten wanneer er veel spanning of stress wordt ervaren. Hyperventilatie komt voor in twee verschillende vormen, acute hyperventilatie en chronische hyperventilatie.

Acute Hyperventilatie Symptomen

Acute hyperventilatie

Acute hyperventilatie is duidelijk waarneembaar en meestal van korte duur. Deze vorm van hyperventileren is te herkennen aan een versnelde ademhaling en een verhoogde hartslag.

Andere veel voorkomende symptomen zijn een benauwd gevoel, druk op de borst, hartkloppingen, hoofdpijn, zweten en misselijkheid. Acute hyperventilatie wordt veroorzaakt door spanning of angst maar kan snel opgelost worden door bijvoorbeeld te ademen in een plastic zakje.

Chronische hyperventilatie

In tegenstelling tot acute hyperventilatie is chronische hyperventilatie veel minder duidelijk waarneembaar. Deze vorm van hyperventilatie wordt meestal ook veroorzaakt door spanning en stress, maar chronische hyperventilatie houdt voor een langere periode aan.

Oorzaak van chronische hyperventilatie

Zoals eerder genoemd ontstaat chronische hyperventilatie in een periode met veel stress of spanning. Door deze stress of spanning komt het lichaam in een staat van inspanning zonder dat u zelf lichamelijk actief bent. Het kan het zijn dat het hart sneller gaat kloppen en de ademhaling sneller en dieper wordt.

Hierdoor ontstaat een verkeerd ademhalingspatroon. Dit verkeerde ademhalingspatroon kan ervoor zorgen dat er per ademhaling te veel CO2 wordt uitgeademd. Het CO2-gehalte in het lichaam wordt daardoor te laag en dit kan leiden tot klachten.

Klachten bij chronische hyperventilatie

De klachten en de ernst van de klachten die worden ervaren door chronische hyperventilatie kunnen verschillen per persoon. Deze klachten kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn.

Veelvoorkomende lichamelijke klachten zijn: duizeligheid, hoofdpijn, tintelingen en hartkloppingen. Daarnaast komen ook vermoeidheid, spierpijn en verminderde sportprestaties vaak voor.

Psychische klachten bij chronisch hyperventileren kunnen stemmingsveranderingen zijn, moeite hebben met slapen of doorslapen, lusteloosheid en moeite met concentreren.

Chronische Hyperventilatie

Behandeling voor chronische hyperventilatie

Het behandelen van chronische hyperventilatie is helaas niet gemakkelijk. De behandeling gaat namelijk gepaard met een duurzame gedragsverandering. Chronisch hyperventileren is een ademhalingspatroon wat doorbroken moet worden en een patroon doorbreken kost tijd. Door middel van ademtherapie is chronische hyperventilatie goed te behandelen.

Wat is ademtherapie?

Het doel van ademtherapie is om het normale en ontspannen ademhalingspatroon te herstellen en uw ademhaling te leren beheersen en beïnvloeden. Dit wordt gedaan door middel van ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Tijdens de behandeling leert u het hyperventileren herkennen en krijgt u handvatten om in het dagelijks leven zelf goed met het hyperventileren om te gaan. Daarnaast leert u welke factoren invloed hebben op het hyperventileren en hoe u deze factoren zelf kunt beïnvloeden.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over chronische hyperventilatie of ademtherapie? Of heeft u klachten en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag om uw ademhaling weer onder controle te krijgen en u te helpen met een betere gezondheid.

Wie zijn wij?

Wij zijn 2.0 Vitaal! We richten ons op het terugkrijgen van de balans tussen lichaam en geest met behulp van programma’s waarin we sport, rust & herstel, voeding en mindset combineren. Dit doen wij met een methode die wetenschappelijk is bewezen.
Wij helpen mensen weer vitaal te worden!

Hulp bij chronische hyperventilatie

chronische hyperventilatie

Wat is er te doen tegen chronische hyperventilatie

Wat is er te doen tegen chronische hyperventilatie

In Nederland hebben we best een bijzondere situatie wat betreft onze gezondheid. We hoeven niet meer bang te zijn voor botbreuken of infecties. Die zijn op veel plekken in de wereld nog heel gevaarlijk, maar onze Nederlandse medische zorg is in staat deze aandoeningen vaak goed te behandelen.

Maar het lijkt soms wel of wij hier andere gezondheidsklachten voor in de plaats hebben gekregen. Eén van de klachten/aandoeningen die de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt, is de chronische hyperventilatie.

chronische hyperventilatie

Chronische hyperventilatie is de oorzaak van veel andere klachten

Bij chronische hyperventilatie is de ademhaling te snel, waardoor een aantal belangrijke processen in het lichaam verstoord raken. Waar bij acute hyperventilatie een tijdelijk acuut probleem optreedt, is er bij chronische hyperventilatie een langdurige situatie van te snel ademen waardoor het lichaam feitelijk van slag raakt.

Hierdoor is chronische hyperventilatie de oorzaak van heel veel andere problemen. En om de situatie nog ingewikkelder te maken, zijn er ook nog eens heel veel factoren die in meer of mindere mate invloed hebben op de chronische hyperventilatie.

In dit artikel vertellen we u graag meer over wat er te doen is tegen chronische hyperventilatie. Want door het herstellen van een gezonde ademhaling kunt u uw gezondheid sterk verbeteren.

chronisch hyperventileren

Lichamelijke gevolgen van chronische hyperventilatie

Zoals we al zeiden, chronische hyperventilatie kan heel veel gevolgen hebben. Het mechanisme van onze ademhaling is namelijk geen op zichzelf staand iets. De ademhaling is verbonden met veel andere processen in ons lichaam.

Wanneer de ademhaling is verstoord, kunnen ook deze processen verstoord raken. Hieronder ziet u een lijst van mogelijke gevolgen. Deze lijst is een opsomming van enkele veel voorkomende klachten, deze lijst is nog niet volledig.

  • Vermoeidheid
  • Moeite met (door)slapen
  • Stemmingsveranderingen
  • Hoofdpijn
  • Lusteloosheid
  • Moeite met concentratie
  • Mindere sportprestaties
  • Duizeligheid
  • Tintelingen
  • Hartkloppingen

Wanneer u één of meerdere van deze klachten heeft, kan het de moeite waard zijn om eens te onderzoeken of uw ademhaling misschien ook versneld is. U kunt dan veel baat hebben bij onze ademtherapie en ademhalingsoefeningen.

Chronische hyperventilatie behandelen en genezen

Helaas is het genezen van chronische hyperventilatie niet zo eenvoudig als “wat langzamer ademhalen”. Want om het patroon van hyperventileren te doorbreken, zult u een duurzame gedragsverandering moeten ondergaan. En dit is niet iets wat we moeten onderschatten.

Het is dan ook onze ervaring dat het genezen van chronische hyperventilatie niet binnen een paar dagen eventjes gebeurt. Maar het goede nieuws is, dat chronische hyperventilatie met de juiste begeleiding en zorg wel te genezen is!

Hulp van 2.0 Vitaal bij chronische hyperventilatie

Wij begeleiden hierin mensen met onze ademtherapie. Deze ademtherapie begint met het constateren van de ernst van de hyperventilatie. Dit kunnen wij doen door de ademhaling te meten en hierbij tegelijkertijd de activiteit van het autonome zenuwstelsel te meten.

Hierdoor zien we letterlijk gebeuren wat we eerder in het artikel beschreven. We zien namelijk hoe de verhouding tussen rust en activiteit in uw lichaam is geregeld. De kans is heel groot, dat uw zenuwstelsel veel te actief “staat afgesteld”. De therapie is vervolgens gericht op het weer in balans brengen van uw autonome zenuwstelsel en ademhaling.

Een belangrijke eerste stap is hier bewustwording. We helpen u te herkennen wanneer u sneller gaat ademen en welke factoren hier invloed op hebben.

Wanneer u in staat bent om de tekenen te herkennen, gaan we aan de slag met het beïnvloeden van uw ademhaling. Door dit vaker te doen, wordt dit eenvoudiger en gaat dit steeds meer vanzelf.

Op deze manier werken we toe naar een duurzame verandering waardoor u werkt aan een gezonde ademhaling en een betere gezondheid.

We komen graag met u in contact voor een vrijblijvend gesprek om te onderzoeken of wij u kunnen helpen bij uw gezondheidswensen.

Hulp bij chronische hyperventilatie

energie terug na burn-out

Hoe krijg ik mijn energie weer terug na een burn-out

Hoe krijg ik mijn energie weer terug na een burn-out

Een burn-out is een langdurige reactie op chronische emotionele en interpersoonlijke stress op werk. Vaak is het een gevolg van een periode waarin hoge inspanning op werk moet worden geleverd en waarbij er te weinig hersteltijd is. Dit kan gebeuren in alle werkvelden, maar komt vooral veel voor in de werkvelden waar zorg geleverd moet worden.

lichamelijk functioneren van een burn-out

Wat is een burn-out?

Een burn-out heeft drie verschillende aspecten, namelijk oververmoeidheid, depersonalisatie en gebrek aan het gevoel van voldoening. Depersonalisatie is een gevoel van vervreemding of onbekendheid ten opzichte van jezelf. Bij een burn-out wordt dit vaak gekenmerkt door onverschilligheid of cynische houdingen.

Naast de drie aspecten van een burn-out bestaan er nog verschillende andere symptomen. Zo kan er sprake zijn van slapeloosheid of juist heel veel slapen, neerslachtigheid, angst- en paniekklachten, huilen, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Hoewel dit symptomen zijn die vaak voorkomen, heeft niet iedereen dezelfde symptomen en is ook niet voor iedereen het ziekteverloop hetzelfde.

energie terug na burn-out

Het lichamelijk functioneren van een burn-out

Het zenuwstelsel verbindt de verschillende delen van het lichaam. Het bestaat uit verschillende soorten cellen die samen ervoor zorgen dat wij informatie kunnen opnemen, verwerken en dat wij kunnen reageren op de verwerkte informatie.

In de wetenschap zijn er verschillende onderverdelingen in het zenuwstelsel gemaakt die gezamenlijk bepaalde functies hebben. Een van die onderverdelingen heet het autonome zenuwstelsel.

Dit zenuwstelsel stuurt een groot aantal onbewuste processen aan, zoals de hartslag en ademhaling. Het autonome zenuwstelsel is ook weer opgedeeld in twee systemen, namelijk het sympathische en parasympatische deel.

Sympathisch zenuwstelsel

Het sympathische deel zorgt ervoor dat het lichaam in actie-stand komt. De hartslag verhoogt, de bloedvaten verwijden, de spijsvertering vertraagd en er wordt (nor-)adrenaline vrijgelaten.

Al deze functionaliteiten zorgen ervoor dat het lichaam situaties aan kan waarin energie moet worden geleverd. Het sympathische deel wordt daarom ook wel vergeleken met een gaspedaal.

Parasympathisch zenuwstelsel

Het parasympathische deel doet precies het tegenovergestelde. Het vertraagt de hartslag, vernauwt de bloedvaten en versnelt de spijsvertering. Het zorgt ervoor dat de cellen in je lichaam allerlei stoffen, zoals voedingstoffen, opbouwen. Het parasympathische deel wordt ook wel vergeleken met een rempedaal.

Waardoor heb je nog maar weinig energie?

In een gezond lichaam wordt er afgewisseld tussen het sympathische en paraympathische deel. Als je actief bent, wordt er energie verbruikt. Als je in rust bent, wordt de benodigde energie juist weer opgebouwd.

Het sympathische deel is actief als er fysieke inspanning moet worden geleverd, maar ook bij mentale stress. Bij te veel stress blijft het sympathische deel te lang en te veel actief. Er wordt dan (te) weinig energie opgebouwd. Daar is immers het parasympathische systeem voor nodig, dat pas aan de slag gaat als het lichaam in rust is.

Hoe krijg je jouw energie weer terug?

Het terugkrijgen van je energie na een burn-out is een ingewikkeld proces. Fysiek geen inspanningen leveren is niet altijd voldoende, omdat als jezelf nog wel stress ervaart het lichaam nog steeds in sympathische stand kan staan.

Een manier om het lichaam in parasympathische stand te krijgen is door het rustig krijgen van je ademhaling en daarmee je hartslag. Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van ademhalingstechnieken. Dit is een manier om bewust op het rempedaal te drukken. Hierdoor dwing je je lichaam om echt uit te rusten en kan je lichaam de benodigde energie weer opbouwen.

Tegelijkertijd moet er voor het herstellen van de energieniveaus ook weer conditie opgebouwd worden. Hiervoor zal je in beweging moeten komen. Belangrijk is hierbij dat deze inspanningen rustig worden opgebouwd en goed gedoseerd. Na elke inspanning zul je namelijk een langere hersteltijd hebben dan vroeger, maar langzaamaan zal je je door de inspanningen ook energieker gaan voelen.

2.0 vitaal

Heb je momenteel last van of last gehad van een burn-out en wil je je energieniveau van vroeger graag weer terug? Wij kunnen je daarbij helpen. Samen kunnen we de inspanning weer rustig opbouwen en aan de slag gaan met ademhalingstechnieken, zodat je lichaam weer in balans raakt. Neem dan vooral contact met ons op!

Ja, ik wil een burn-out overwinnen

De Energy Control methode

Gerust ademhalen door het overwinnen van chronische hyperventilatie

Chronische hyperventilatie

Er is sprake van hyperventilatie wanneer er sneller wordt ademgehaald dan nodig is voor het lichaam. De verhouding tussen inspanning en ademhaling is dan verstoord en dit kan zorgen voor vervelende klachten.

Veel mensen hebben zonder dat ze het door hebben last van chronische hyperventilatie, maar zolang er geen klachten bij komen kijken is dat niet zo erg. Wanneer u wel klachten ervaart, is het altijd goed aan de bel te trekken.

Deze klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Lichamelijke klachten kunnen zich voordoen in kortademigheid en vermoeidheid. Ook het hebben van hartkloppingen of meer zweten dan u normaal doet kan een symptoom zijn.

Daarnaast kunt u tintelingen ervaren in uw vingers of benauwd raken. Al deze klachten zorgen op hun beurt weer voor psychische klachten zoals stress en angst, wat dan weer kan leiden tot depressies of burn-out klachten.

Gerust ademhalen door het overwinnen van chronische hyperventilatie

De intake

Om u goed en op maat te kunnen helpen, wordt er eerst een uitgebreide intake gedaan. Hierbij wordt een anamnese afgenomen. De fysiotherapeut stelt vragen om te kijken naar uw voorgeschiedenis van de klachten en uw overige medische gegevens om zo een gepaste behandeling op te stellen.

Daarnaast bestaat de intake ook uit een rustmeting en een stresstest. De rustmeting meet onder andere uw bloeddruk en ademhaling in rust, waar de stresstest dit juist meet wanneer u zich inspant op een fiets of loopband. Na de stresstest is er nog een cooling-down waarbij wordt gekeken hoe snel het lichaam zich herstelt van de geleverde inspanning.

De Energy Control methode

De Energy Control methode

Wij werken aan de hand van de Energy Control methode, er is namelijk een balans tussen ontspannen en inspannen. Wanneer het leven te druk of stressvol is, raakt deze balans zoek en dat merk je dan vaak al snel aan de ademhaling.

De ademhaling is dan te hoog en past niet bij de inspanning die het lichaam moet leveren, hyperventilatie dus. Daarnaast is ontspanning niet per definitie “niks doen”, sterker nog, ook niks doen kan weer stress opleveren.

Rust kan vaak juist gevonden worden door een bepaalde inspanning te leveren die het lichaam aankan. Bijvoorbeeld sporten, maar ook bezig gaan met de hersenen kan een fijne manier van inspannende ontspanning zijn.

Uw persoonlijke aanpak

De programma’s bestaan uit sporten en ademhalen, waarbij u een hartslagband krijgt die in contact staat met de BioCheck-app om al uw voortgang vast te leggen.

We monitoren dagelijks uw inspanning, ontspanning en ademhaling, daarom staat u er nooit alleen voor. U sport drie keer per week met een persoonlijk sportschema, en daarbij krijgt u iedere zes weken een nieuw schema.

Uw persoonlijke coach houdt u en uw voortgang goed in de gaten via de app en u krijgt hierbij feedback over het sporten en de ademhalingsoefeningen. Op deze manier kunt u sporten waar u wilt met de begeleiding die bij u past.

Daarnaast krijgt u ook twee keer per week een cursus over voeding, mindset, sport en ontspanning toegestuurd. Hierin staan duidelijke opdrachten die u beter laten begrijpen wat u doet en waarom u zich voelt zoals u zich voelt.

Het doel van 2.0 Vitaal

Het doel is natuurlijk weer rustig adem te halen en de chronische hyperventilatie in het verleden te laten. Dit bereiken we omdat u aan de hand van het programma weer grip krijgt op de balans tussen lichaam en geest, en de balans tussen inspanning en ontspanning.

Met alle oefeningen die u heeft gedaan onder begeleiding van uw coach en de cursussen die u heeft gehad, kunt u nu zelf aan de slag met het behouden van deze balans tussen lichaam en geest en zo uw leven weer rijker en energieker leven.

Heeft u last van chronische hyperventilatie en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op om aan uw herstel te werken en weer helemaal vitaal te worden!

Ja, ik wil chronische hyperventilatie overwinnen

volledig herstel na een burn-out

Onze zorg bij aanhoudende vermoeidheid na een burn-out

Onze zorg bij aanhoudende vermoeidheid na een burn-out

Bijna iedereen kent wel iemand die een burn-out heeft gehad. Sterker nog, heel veel mensen hebben zelf een burn-out gehad of hebben hier dicht tegen aan gezeten. Waar we steeds beter in staat zijn om heftige ziektes zoals infecties of hartklachten weten te voorkomen of te behandelen, lijkt het wel of burn-outs alleen maar toenemen.

En naast het feit dat een burn-out steeds vaker lijkt voor te komen, lijkt een heel groot deel van de mensen die een burn-out krijgen hier ook nog eens heel lang last van te hebben. Met name de vermoeidheid kan lang aanhouden.

Mensen gaan na een paar maanden vaak wel weer aan het werk en proberen allerlei zaken weer op te pakken. Maar toch zijn de meeste mensen dan nog niet helemaal hersteld. Wij helpen om die reden dan ook steeds meer mensen die kampen met de langetermijngevolgen van een burn-out.

Eén van de meest voorkomende klachten is dan de aanhoudende vermoeidheid na een burn-out. Mensen geven niet alleen aan dat ze sneller vermoeid zijn maar ook dat hun energielevels, concentratievermogen en vitaliteit minder zijn.

In dit artikel willen wij wat meer vertellen over onze methode om mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten na een burn-out bij te staan in het (terug)krijgen van een optimale gezondheid.

Let op! Er zijn geen “quick fixes”, voor een grondig herstel is het echt nodig dat u zich flink inzet. Het goede nieuws is dat het dan echt mogelijk is om soms zelfs weer fitter en energieker te worden dan voor de burn-out. Het is dus mogelijk om van die nare vermoeidheid na een burn-out af te komen!

Waarom gaat een burn-out zo vaak gepaard met vermoeidheid?

Bij een burn-out is er een verstoring van de balans tussen het sympathische en de parasympathische zenuwstelsel. Heel kort door de bocht betekent dit dat het deel van het zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat lichaam en geest kunnen presteren, te overheersend is over het deel van het zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat we kunnen rusten.

Hierdoor staat het lichaam altijd “aan” waardoor er te weinig mogelijkheid voor rust en herstel is. Dit kan best een tijdje goed gaan, maar als dit te lang duurt dan branden we op: de burn-out is geboren.

Bij een burn-out gaat het lichaam in overcompensatie en schakelt het opeens heel sterk terug. Je betaalt letterlijk de rekening voor de hoge eisen die je aan je lichaam (en geest) hebt gesteld. Dit is een beetje vergelijkbaar met een lening die je afbetaalt. Wanneer je rood staat kan het een tijdje kosten om het saldo weer aan te vullen.

Wanneer je weer meer ruimte voor rust en herstel vindt, dan kan het lichaam weer herstellen. Maar het kan lang duren voordat dit herstel weer volledig is. Er vinden namelijk grote veranderingen plaats in het lichaam tijdens een burn-out en de stressvolle periode die hieraan vooraf is gegaan.

Dit zorgt ervoor dat er voor en tijdens de burn-out een behoorlijke verschuiving in hormonen plaatsvindt. Het hormoon cortisol is hierbij één van de belangrijkste.

Naast de lichamelijke verschuivingen, heeft een burn-out ook geestelijke invloed. Lichaam en geest zijn zo verweven dat ook bij burn-out klachten het fysieke en mentale aspect niet los van elkaar zijn te zien.

Het zijn immers hormonen en neurotransmitters (signaalstoffen) die ons mentale staat bepalen. En dit is exact het aangrijpingspunt van onze programma’s. Want juist die balans van stoffen die ons lichaam en onze geest reguleren, die kan heel lang verstoord blijven na een burn-out. Met bijvoorbeeld langdurige vermoeidheid als gevolg.

volledig herstel na een burn-out

Ons programma voor volledig herstel na een burn-out

We weten dat rust één van de belangrijkste onderdelen is voor het herstel na een burn-out. Maar rust is niet simpelweg zo min mogelijk doen. Rust is het lichaam bewust in rust brengen.

Dit kan bijvoorbeeld met ademhalingsoefeningen. Maar ook af en toe inspanning leveren tot een niveau dat ons lichaam goed aankan (en dit kunnen we voor jou monitoren). Want juist zaken als bewegen en een beetje de “hersenen laten kraken” zorgen voor aanmaak en regulering van stoffen die belangrijk zijn bij het herstel zoals hormonen en neurotransmitters.

Ons programma begint dan ook met een uitvoerige test die bepaald welke belasting u aankunt, hoe uw lichaam functioneert in rust en hoe u herstelt van de inspanning. Ook laten we zien hoe u deze waarde weer in balans kunt krijgen. De voorwaarde om weer energiek te worden. Door deze testen regelmatig te herhalen, weten we welke belasting het meest geschikt voor u is en welke vooruitgang u boekt.

Het gehele schema voor ons Chronische Vermoeidheid Programma, vindt u op deze pagina.

Wij komen graag met u in contact om samen te werken aan echt herstellen en uzelf weer opnieuw uit te vinden, niet voor niets heten wij: 2.0 Vitaal!


Weer fit en fijn

Weer fit en fijn!

Al een tijdje voelde ik me niet fit. En dacht, ja die leeftijd en die overgang, het wordt er allemaal niet beter op. Maar op een gegeven moment begon ik me ook echt zorgen te maken.

Ik werd dikker rond de taille en alles ging steeds meer energie kosten. En dat terwijl ik een ontzettend actief persoon ben, veel beweeg en dagelijks wandel. Mensen in mijn omgeving zeiden ook: hoe kan dat nou? Jij bent altijd zo sportief en wandelt super veel’.

Toen de uitnodiging kwam om deel te nemen aan het programma van 2.0 Vitaal heb ik dat met beide handen aangegrepen. Want ik wilde graag verandering brengen in mijn situatie. Gelukkig kon ik snel terecht.

De intake was nogal confronterend omdat ik inderdaad een te hoog vetpercentage had en wat te zwaar was. Maar mijn hartslag, zuurstofpercentage en bloeddruk waren top en de fietstest kon ik prima doen. Uiteindelijk bleek mijn hart niet goed te herstellen na de fietstest en als hartpatiënt baarde mij dat natuurlijk extra zorgen.

Met een beetje schroom en spanning wachtte ik dan ook op de uitslag en de terugkoppeling van alle metingen. Want ik was door de intake extra gemotiveerd geraakt er iets aan te gaan doen. En ik wilde weer de regie over mijn lichaam terug.

De eerste opsteker was dat ik ‘gewoon’ een sportlichaam heb en dat ik dus echt moet sporten om mijn lichaam fit te houden. Het belangrijkste dat ik leerde van Imre is dat bewegen en sporten niet hetzelfde zijn.

Om mijn hart fit te houden moet ik bij het sporten een hogere hartslag bereiken. Een mooi trainingsschema kreeg ik er daarom bij. Maar ook in mijn voeding en eetmomenten en met wat extra supplementen kan ik mijn lichaam sterker en gezonder maken.

Zo sta ik inmiddels 3x per week op de crosstrainer en let ik beter op wat ik eet. In de keuken ben ik met veel plezier weer nieuwe gerechten aan het samenstellen die mijn energie een boost geven in plaats van dat ze me moe maken. En ik heb een afspraak bij een cardioloog gemaakt die gespecialiseerd is in vrouwenharten. Want ook daar is misschien nog winst te halen.

Zo heb ik zelf weer de sleutel in de handen om me fit en fijn te voelen. En super bedankt Imre voor deze wijze lessen! 

Groetjes van Montana


Ik zit weer zelf aan het stuur, na mijn herseninfarct (7 jaar geleden)

Ik zit weer zelf aan het stuur, na mijn herseninfarct (7 jaar geleden)

Het 2.0 Vitaal trainingsprogramma heb ik als meer dan een interessante half jaar durende work-out ervaren.

Op de eerste plaats heb ik mezelf prettig verbaasd door aantoonbaar (resultaten duidelijk te volgen op de meegeleverde app) meer lichamelijke vooruitgang te boeken dan ik vooraf voor mogelijk hield. Conditioneel, qua kracht, alsmede met betrekking tot mijn vermogen tot herstel, ben ik in een half jaar tijd fors vooruitgegaan.

De goed bedoelde maar deprimerende uitspraak van een neuroloog, die mij onderzocht had twee maanden na een zwaar herseninfarct luidde zo’n zeven jaar geleden: ‘Er is iets geknapt in je hoofd en net als bij geamputeerde ledematen groeit dat wat stuk is niet opnieuw aan;  hoe beter je kunt aanvaarden dat er slechts zeer beperkt herstel mogelijk is, des te makkelijker je het voor jezelf maakt…’.

Eric Ruiter heeft me er – zeven jaar na mijn beroerte – van overtuigd dat het wél de moeite loont in beweging te komen en de lat hoger te leggen, met andere woorden, niet lijdzaam genoegen te nemen met de beperkte hoogte van mijn lat. [Ik vermeld er hier nadrukkelijk bij dat mijn vooruitgang geen absoluut gegeven is voor iedereen, er zullen ongetwijfeld mensen zijn voor wie een ‘flexibele limiet’ niet haalbaar is].

Aan de andere kant ben ik er ook van doordrongen dat het te allen tijde de moeite waard is om onder deskundige begeleiding en gedoseerd te werken aan het verhogen van grenzen. Mij heeft dat in ieder geval geen windeieren opgeleverd.

Gedurende de training bleek ik in staat te zijn om de duur van mijn inspanning van 12 minuten op een hometrainer (plus 6 minuten warming up en 6 minuten cooling down)  uit te breiden naar uiteindelijk 54 minuten.

Dit terwijl de zwaarte van de trainingsarbeid na achttien weken ook nog werd verhoogd. Het is niet mijn ervaring dat ik over een meer dan gemiddeld doorzettingsvermogen beschik, dus moet het wel door de training komen dat het mogelijk bleek mijn grens steeds te verleggen. De wekelijkse succeservaringen op locatie en de dagelijkse monitoring thuis met de meegeleverde app werkten daarbij stimulerend.

Het effect was o.m. dat mijn hartslag daalde, mijn uithoudingsvermogen toenam en ik me minder snel moe begon te voelen; meer aankon dan eerder het geval was. In dit verband pakte het zeker ook goed uit dat een andere pijler, ‘rust’ goed meehielp om bewust stil te staan bij het grote belang van genoeg (nacht)rust.

Gaandeweg het halfjaar lukte het om rust c.q. slaap af te stemmen op mijn individuele behoefte  en dat betaalde zich uit in een uitgeruster gevoel en een lijf dat elke dag hersteld begon.

De regelmaat die ik leerde inpassen is zo waardevol gebleken dat ik dat ook na afloop van de training moeiteloos heb gecontinueerd.

Wat ook enorm bemoedigend is geweest, is dat Eric niet alleen een luisterend oor bood toen ik over ‘dunne’ darmklachten sprak, maar eveneens heel concreet voorstelde een dieet te volgen, gericht op het verdwijnen van genoemde klachten.

Samen met de regelmaat van rust heb ik na het volgen van genoemd dieet geen ongemak meer ervaren.

Belangrijker nog dan dit is dat ik na de eerste drie pijlers (beweging, rust en voeding) onbetaalbare winst bij het 2.0 Vitaal programma heb ondervonden in de vierde pijler: mindset.

Er is in de loop van het programma een bewustwording opgetreden, waarbij ik blijvend het lange termijn-voordeel heb ervaren, namelijk dat ik nu gerust durf te spreken over een nieuwe attitude, één waarbij het geloof is teruggekeerd dat ik zèlf aan het stuur zit en grotendeels bepaal hoe vol het glas is waar ik uit drink.  

Let wel, ik ben niet naïef en weet uit jarenlange ervaring dat niet alle handicaps die ik door mijn beroerte heb overgehouden als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar deze nieuwe mindset helpt enorm bij het geloof in eigen kunnen, ze heeft ook een stimulerend effect om wel het geduld te omarmen om keer op keer in beweging te blijven en ook na tegenslagen of bijvoorbeeld tijdelijke inzinkingen in motivatie, toch op de fiets te gaan zitten en de fysieke uitdaging aan te gaan die vooruitgang en ZIN oplevert.

Het zij ten overvloede vermeld dat het 2.0 Vitaal programma mij veel heeft gebracht. Zo komt er regelrecht uit voort dat ik inmiddels met een vervolgprogramma bij Eric ben begonnen. Dit keer ligt de focus vooral op het verbeteren van een verstoorde balans.

Het kan even duren voordat evenwichtiger patronen zijn ingeslepen, maar dank zij het gevolgde programma ben ik ervan overtuigd geraakt dat ik qua vitaliteit nog een wereld te winnen heb. Eric, bedankt!

 

Marius Zwaal


overgang

Grip op je gezondheid tijdens de overgang

(Geen) Klachten tijdens de overgang

Opvliegers, gewichtstoename, gewrichtsklachten en zelfs hartproblemen. Maar liefst 4 op de 5 vrouwen, krijgt te maken met dit soort overgangsklachten en er zijn helaas nog vele kwalen toe te voegen aan dit rijtje.

De overgang zelf kun je niet voorkomen (wij ook niet…), maar gelukkig zijn er wel genoeg dingen die je kunt doen om de klachten te verminderen. De kunst is om die verandering van je lichaam en je leven te ‘omarmen’.

Binnen de reguliere zorg wordt er voor vrouwen met ernstige klachten een hormoontherapie voorgeschreven. Er zijn echter ook nog steeds risico’s verbonden aan deze therapie en daarom is het voor een grote groep vrouwen niet de oplossing.

Het zou daarom een uitkomst zijn om ook op een andere manier de overgang zo comfortabel mogelijk door te komen. Iedere vrouw heeft haar eigen overgangspuzzel en met de juiste voeding, beweging en coaching zorgen we er samen voor dat je de overgang gezond, gebalanceerd en fit doorkomt!

Oestrogeenspiegels als oorzaak van de overgang

Vrouwen zijn meestal tussen de 40 en de 60 jaar wanneer zij in de overgang komen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een daling in oestrogeen. Oestrogeen wordt ook wel het vrouwelijk hormoon genoemd en is voor veel dingen in je lichaam belangrijk.

Zo zorgt het onder andere voor sterke botten en een constante bloeddruk, maar speelt het ook een belangrijke rol in je menstruatiecyclus. Hierdoor krijgen vrouwen last van welbekende overgangsklachten en worden zij uiteindelijk niet meer ongesteld.

Maar waardoor wordt deze daling eigenlijk in eerste instantie veroorzaakt?

Om dat te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe oestrogeen gemaakt wordt. Een vrouw wordt geboren met ongeveer 2 miljoen eicellen in haar eierstokken. Tegen de tijd dat zij in de pubertijd komt, zijn hier ongeveer nog een half miljoen van over.

Vanaf dit moment beginnen deze eicellen met het maken van oestrogeen, wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat een meisje voor het eerst ongesteld wordt en borsten krijgt.

Door de jaren heen neemt de hoeveelheid eicellen beetje bij beetje af en zijn er steeds minder eitjes die oestrogeen maken over.

Wanneer er ongeveer 1000 eitjes over zijn, zijn er té weinig over om voldoende oestrogeen te maken. Dit tekort aan oestrogeen zorgt er dan voor dat een vrouw in de overgang komt.

gezondheid-overgang

Fit en gezond tijdens de overgang

Een daling in oestrogeenspiegels kun je niet tegenhouden. Maar waar je wel voor kunt zorgen, is dat het effect op je lichaam zo klein mogelijk is. Samen met het zoveel mogelijk in balans houden van andere hormonen.

Een manier om dit te bereiken, is het verbeteren van je conditie; zorgen voor voldoende beweging, het eten van de juiste voeding en werken aan “balans in je hoofd”. (Een positieve mindset! Niet altijd makkelijk met stemmingswisselingen 🙂 )

Door bijvoorbeeld te sporten, komt groeihormoon vrij, een stofje dat vetweefsel in en rond je buik vermindert en goed is voor sterke spieren en botten. Of denk aan het eten van voedingsstoffen die een positief effect hebben op je bloedsuikerbalans en cholesterolwaardes.

Dit in combinatie met de juiste mindset en coaching, kan er nét even voor zorgen dat je op een goede manier door deze fase heen komt en je balans opnieuw kan vinden.

Met ons programma helpen we je om sport/beweging te vinden die bij jou past en die jij leuk vindt. We helpen je bij het vinden van de juiste intensiteit en hartslagzone zodat je ook echt resultaat merkt.

Lees meer over het Vrouwen & Overgang programma

Vitaal 2.0 door overgang

Door een persoonlijk trainings- en voedingsschema op te stellen, weet je precies wat jouw lichaam nodig heeft. Het schema is volledig afgestemd op jouw behoeften in de dingen die je wilt bereiken en behouden. Of dit nu het rennen van een marathon is, of gewoon de wens om zonder problemen je werk te kunnen doen.

Wanneer jij er behoefte aan hebt, dan schakelen we ook specialisten zoals overgangsconsulent of een orthomoleculair therapeut in. En ken je onze kompassessie al?

Een persoonlijk doel met gepaste coaching kan dus net voor jou het verschil maken. Wij zorgen ervoor dat je weer goed en gezond in je vel zit!

Jij happy, wij happy!

Ja, ik wil fit de overgang door

Programma 2.0 OncoVitaal van start dankzij donaties

Programma 2.0 OncoVitaal van start dankzij donaties

Vorig jaar overleed Jochem Rutgers van Rozenburg een dag na zijn 39e verjaardag aan de gevolgen van darmkanker.

Jochem was cliënt bij ons. Ter nagedachtenis van Jochem hebben velen van zijn familie en vrienden gedoneerd aan Cancer Care Center. Met deze financiële ondersteuning wordt de ontwikkeling van het nieuwe programma 2.0 OncoVitaal mogelijk gemaakt.

2.0 OncoVitaal

In januari 2021 start Cancer Care Center de samenwerking met de organisatie 2.0 Vitaal. Zij hebben een programma ontwikkeld dat de deelnemer helpt om de balans tussen lichaam en geest te verbeteren.

Dit programma is door onze eigen oncologische experts verder aangevuld. Het is telkens specifiek afgestemd op elke individuele deelnemer en bestaat uit een combinatie van sport, rust & herstel, voeding en mindset. Daarmee is 2.0 OncoVitaal een vernieuwend zorgconcept.

Met de samenwerking met 2.0 Vitaal willen we een duurzaam online- en offline platform bieden dat een positieve bijdrage levert aan de vitaliteit van herstellende kankerpatiënten.

Hoe het werkt

Het programma is gebaseerd op bewegen & sporten in de juiste hartslagzone. Deze wordt bepaald in de intake met een uitgebreide inspanningstest.

Met een hartslagband gekoppeld aan een app, wordt er direct feedback gegeven op de prestaties, conditie, vermogen tot herstel en vorm van de dag. Ter verbetering van het herstelvermogen in rust wordt er gekeken naar een ademhalingspatroon dat past bij de deelnemer. Tijdens de intake wordt het ademhalingspatroon in rust en aan de hand van een stresstest vastgesteld.

De begeleiding zal deels op de locatie van het CCC, maar ook deels thuis, op afstand plaats kunnen vinden. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk cliënten te monitoren tijdens hun chemotherapie. Wij verwachten op deze manier meer mensen en ook op grotere geografische afstand van onze locaties te kunnen ondersteunen.

De testfiets

Belangrijk hulpmiddel bij de intake en bij het monitoren is de testfiets. Wij hebben deze fiets alvast kunnen aanschaffen met de donaties die gedaan zijn door de familie en vrienden van Jochem. Als blijk van dank staat zijn naam op de fiets vermeld.

Zijn vrouw Annette: “Jochem was een zeer sportieve en energieke man. Hij hield van verschillende sporten, maar zijn grote sportliefde was het wielrennen. Op 36-jarige leeftijd werd bij hem een vergevorderd stadium van darmkanker geconstateerd. Slechts enkele weken daarvoor had hij nog een grote tour gefietst. Strijdvaardig ging Jochem de behandelingen tegemoet.

Hij wilde fit blijven, met het doel om weer op de fiets te kunnen stappen. Na iedere operatie en na iedere chemokuur, ging hij aan de slag met de fysiotherapeuten van Cancer Care Center. Deze begeleiding bood hem veel steun in deze veeleisende periode. Hij had een groot vertrouwen in de mensen en in hun werkwijze. 

Toen Jochem bij Cancer Care Center begon, was de zorg voornamelijk beschikbaar in Amsterdam en de nabije omgeving. Omdat Jochem zelf zo blij was met CCC, hoopte hij dat de organisatie de reikwijdte zou kunnen vergroten om meer mensen te kunnen helpen. 2.0 OncoVitaal heeft onder meer als doel om meer mensen toegang te laten krijgen tot de zorg van Cancer Care Center, iets waar Jochem helemaal achter zou staan. “